Krizna razdoblja u životu

Krizna razdoblja u životu  za razvoj nepravilnog držanja

Krizna razdoblja u život  – pravilan rast i razvoj je uvjet za očuvanje psiho-fizičkog zdravlja koje se očituje u kasnijoj fazi života. Međutim tempo rasta i razvoja je vrlo raznolik. Složena funkcionalna transformacija osobe u razvoju ne odvija se pravilno i jednako u različitim dijelovima organizma, nego prema ritmičkom tijeku, kojega obilježavaju takozvane krize rasta .

Djeca pokazuju velike razlike u stupnju psiho-fizičke zrelosti, pa tako školske obveze i životni zadaci koji nisu prilagođeni njihovoj biološkoj zrelosti već životnoj dobi, negativno utječu na pravilan rast i razvoj, što se posebno očituje u kriznim fazama rasta. U dugom periodu male promjene, odnosno devijacije sustava za kretanje, mogu prerasti u prave bolesti koje na privremen ili trajan način mijenjaju tjelesno držanje. Većina ovih promjena u mlađe djece ima posturalni karakter i nastaje zbog slabosti mišića.

Poremećaji posturalnog karaktera ublažavaju se uzrastom i sazrijevanjem i javlja se također određena biološka samokorekcijeporemećenog držanja. Ipak ova definicija nije pravilo. Prilikom stalnog narušavanja pravilnog držanja, pojavljuju se funkcionalne i morfološke promjene kralješnice i mišića i sustava za kretanje.

Djeca u razvoju ne demonstriraju isto tjelesno držanje kao i odrasle osobe. U ranoj fazi djeca imaju insuficijentno mišičje koje nije u stanju održati sve dijelove tijela u pravoj ravnoteži. Uslijed rasta i razvoja djeteta mogu nastati i neke nepravilnosti u njegovom tjelesnom držanju. Djeca u razvoju ne demonstriraju isto tjelesno držanje kao i odrasle osobe. U ranoj fazi djeca imaju insuficijentno mišičje koje nije u stanju održati sve dijelove tijela u pravoj ravnoteži.

Ta razdoblja su – prva godina života, 6-7 polazak u školu , pubertet, trudnoća, menopauza ili starost… i na sve to možete pozitivno djelovati ukoliko dijete upisete na neki sport ili trening program 

Zato upišite svoje dijete na neki sport bilo koji nije bitno, neka on/ona odabere nešto što mu/joj se sviđa. To će biti dobro za nju/njega i u kasnijoj  žviotnoj dobi. Lakše će prolaziti kroz krizna razoblja rasta u svom životu.