Snaga sposobnost savladavanja različitih otpora

Snaga je sposobnost savladavanja različitih otpora (unutarnjih i/ili vanjskih). Za razliku od drugih motoričkih sposobnosti ona ima relativno mali koeficijent urođenosti, pa se treningom na njenu razinu može značajno utjecati. Otpori, koje savladavamo mišićnom aktivnošću, mogu biti u različitom obliku i zahtijevaju različite reakciju našeg tijela. Snaga je jedna od motoričkih sposobnosti na koje utječemo kroz treninge s raznim rekvizitma u Athena studiju. Javite nam se za individualni ili grupni trening i isprobajte šta vase tijelo može

Zbog toga možemo razlikovati više vrsta snage prema tipu aktivnosti:

Snaga  sposobnost savladavanja različitih otpora – EKSPLOZIVNA SNAGA

Eksplozivna snaga je sposobnost maksimalnog ubrzanja vlastitog tijela. U različitim sportovima ona se manifestira kao snaga odraza, udarca, naglog ubrzanja, izbačaja i sl. Sportovi u kojima je eksplozivna snaga značajno zastupljena su: atletski sprintevi, skokovi i bacanja, sportske igre, borilački sportovi i sl. S razvojem eksplozivne snage, optimalno je započeti što ranije ( oko 7. godine), i to primjenom vježbi adekvatnih za taj uzrast, jer u suprotnom može doći do teških ozljeda lokomotornog sustava. U ranijoj dobi se rade kratki sprintevi, sunožni i jednonožni poskoci, različiti udarci. Kasnije se primjenjuju vježbe s većim dinamičkim opterećenjem: dubinski skokovi, bacanje većih težina, velike serije sprinteva i rad s dodatnim vanjskim opterećenjem. Uobičajeno se za testiranje eksplozivne snage koristi vježba sunožnog skoka udalj iz mjesta.

Snaga sposobnost savladavanja različitih otpora  – ELASTIČNA (pliometrijska) SNAGA

Elastična snaga je sposobnost da nakon doskoka izvršimo maksimalan odraz. Tom prilikom, za razliku od eksplozivne snage, koristimo dva različita tipa izotoničke mišićne kontrakcije ( kontrakcije kod koje se mijenja dužina mišića):

Ekscentrična kontrakcija je vrsta kontrakcije kod koje se mišić produljuje (jer je vanjska sila veća od sile izazvane mišićnom kontrakcijom). Do takove vrste kontrakcije dolazi prilikom doskoka (amortizacije) s visine ili kod spuštanja utega na prsa.
Koncentrična kontrakcija je vrsta kontrakcije kod koje se mišić skraćuje. Do te kontrakcije dolazi prilikom odraza uvis ili kod podizanja utega s prsa.
Kod razvoja elastične snage bitna je mišićna usklađenost ovih dviju vrsta kontrakcije. Za razvoj elastične snage najčešće koristimo dubinske skokove. Kod njihove primjene važno je obratiti pažnju na visinu s koje se skokovi izvode, jer ona mora biti prilagođena uzrastu, stanju treniranosti i težini vježbača. U suprotnom može doći do ozbiljnih ozljeda lokomotornog sustava.

Snaga  sposobnost savladavanja različitih otpora – STATIČKA SNAGA

Statička snaga je sposobnost maksimalne izometrijske kontrakcije mišića, odnosno, sposobnost zadržavanja željenog stava mišićnom kontrakcijom. Izometrička kontrakcija je vrsta kontrakcije kod koje ne dolazi do promjene dužine mišića. Kao važna motorička sposobnost javlja se u sportovima kao što su: hrvanje, sumo, dizanje utega, izdržaji u gimnastici, potezanje konopa i sl. Statičku snagu možemo mjeriti npr. izdržajem u zgibu. Za razvijanje statičke snage najčešće se koristi vježbanje na spravama, slobodni utezi velike težine na za to predviđenim trenažerima, a koriste se i vježbe relativne snage bez upotrebe rekvizita.

Snaga  sposobnost savladavanja različitih otpora  – APSOLUTNA MAKSIMALNA SNAGA

Apsolutna maksimalna snaga je oblik snage koji se manifestira kao maksimalna sila koju tijelo može proizvesti u dinamičnom režimu mišićnog rada . Za razliku od statičke snage koja se manifestira u izdržajima(izometrička kontrakcija), apsolutna maksimalna snaga se manifestira u kretanju (izotonička kontrakcija).Taj oblik snage dolazi do izražaja npr. kod dizanja utega maksimalnih težina i u sportovima gdje je razvijanje maksimalne sile bitan faktor uspjeha ( atletska bacanja, dizanje utega, judo i sl.).Trening apsolutne maksimalne snage je vrlo naporan i izuzetno velikog volumena opterećenja, a odvija se najčešće u teretani, gdje se često dižu maksimalni tereti. S takvim zahtjevnim načinom treniranja nije preporučljivo započinjati prije 16. godine, jer prije spolne zrelosti, moguće je minimalno povećanje mišićne jakosti, a povećana je mogućnost ozljeđivanja. Iz istih razloga, prije toga doba se ne preporučuje niti bavljenje sportovima u kojima je apsolutna maksimalna snaga bazična motorička sposobnost. Ako se mlađe osobe bave takvim sportovima, cilj njihovog treninga trebao bi prvenstveno biti savladavanje strukture pokreta (tehnike izvođenja).

Snaga  sposobnost savladavanja različitih otpora – REPETITIVNA – dinamička SNAGA

Repetitivna snaga je sposobnost dugotrajnog rada ,u kojem je potrebno savladati vanjsko opterećenje koje nije veće od 75% maksimalnoga. Taj oblik repetitivne snage u kojem savladavamo vanjski otpor je apsolutna repetitivna snaga. Ako višekratno savladavamo težinu vlastitog tijela, radi se o relativnoj repetitivnoj snazi. S ciljanim razvojem repetitivne snage počinje se nakon razdoblja puberteta (iza 12. godine), pa se zbog toga i bavljenje sportovima u kojima je repetitivna snaga značajnije zastupljena, odgađa za razdoblje nakon puberteta. Razvoj repetitivne snage najčešće je vezan za rad u teretani gdje je razvijen velik broj trenažnih sprava koje su konstruirane za ciljani rad pojedinih mišićnih skupina, pa se tako uz pravilno programirane trenažne procese repetitivna snaga može izuzetno uspješno razvijati, a njen je razvoj moguć i u kasnijoj životnoj dobi. Repetitivnu snagu možemo testirati maksimalnim brojem zgibova, sklekova ili čučnjeva koje možemo napraviti. Sportovi u kojima je repetitivna snaga značajnije zastupljena su: sportska gimnastika, alpinizam, veslanje, biciklizam i sl.