Fantastična četvorka

Fantastična četvorka – Snaga – fleksibilnost – ravnoteža – propriocepcija

Motoričke sposobnosti odgovorne su za efikasnost ljudskog kretanja. One se ne mogu učinkovito opisati samo jednom, generalnom dimenzijom, potrebno je raščlanjivanje na :
Kvantitativne (snaga, brzina, izdržljivost i fleksibilnost)
Kvalitativne (koordinacija, agilnost, ravnoteža, preciznost)

Tjelesnim vježbanjem može se značajno utjecati na razvoj i na održavanje postignutog nivoa pojedinih motoričkih sposobnosti. Na neke sposobnosti moguće je utjecati u većoj mjeri nego na druge, a to ovisi o stupnju urođenosti pojedine sposobnosti, i o vježbanju u optimalnoj životnoj dobi. Na snagu se može efikasno djelovati i u starijoj životnoj dobi, dok je utjecaj vježbanja na brzinu , koordinaciju i fleksibilnost bitno manji, a moguće je značajnije utjecati samo u ranoj mladosti.
Najvažnije motoričke sposobnosti za pravilno tjelesno držanje su snaga, fleksibilnost, a za svakodnevno kretanje moramo tu dodati ravnotežu i propriocepciju.

NA SVE OVE ELEMENTE DJELUJEMO NA NAŠIM TRENINZIMA